कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
देवानन्द महतो नगर प्रमुख 9854040001
रञ्जित जंग अधिकारि कार्यकारी अधिकृत ranjitjang2073@gmail.com 9854038960