आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाट गद्दी तथा बिक्री वितरणका लागि लिईने दहत्तर बहत्तर शुल्क असुली गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

थप जानकारीको लागि PDF फाईलमा क्लिक गर्नुहोस् !

Supporting Documents: