नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् घाटगद्दी तथा बिक्री वितरणको बोलपत्र खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!