न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना !!

थप जानकारीको लागि PDF फाईलमा क्लिक गर्नुहोस् !