बरहथवा नगरपालिकाको पहिलो स्थानिय राजपत्र विमोचन गर्दे नगर प्रमुख