बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत १५ शैया आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!