बरहथवा - ८ टाडीमा निर्माण हुँदै गरेको नालाको निरिकक्षन् र सुधार गर्दै नगर प्रमुख