मिति २०७७/०३/१० गते बरहथवा नगरपालिकाको पाचौं नगर सभा सम्पन र आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो ।