मिति २०७७/०३/३१ गते बरहथवा नगरपालिकाको आ.व २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्दै पाचौं नगर सभा सम्पन्न भयो |