श्री संस्थागत विद्यालयहरु - व्यवसाय दर्ता / सुचिकृत र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!