आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाटगद्दी तथा बिक्रि वितरणका लागि लिईने दहत्तर बहत्तर शुल्क असुली गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ||