निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तथा आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई कारवाही सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती !!

Supporting Documents: