प्रशासकिय भवन निर्माण कार्यको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना !!