बरहथवा नगरपालिकाको आठौँ नगर सभा र सभाहल उद्घाटन समारोह !!