बरहथवा नगरपालिकाको कृषि तथा तरकारी बजार व्यवस्थापनको लागि सेड निर्माण कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ||