बरहथवा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्तिहरु (Solar Street Light) जडान गरिने कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ||