बरहथवा न.पा वडा नं. २ मा निर्माण भएको सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!