बाग्मती नदीको विभिन्न घाटबाट ढुंगा,गिट्टी तथा बालुवाको दिगोरूपमा वातावरण मैत्री तरिकाले उत्खनन, निकासी तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!