बाग्मती नदीमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाटगद्दी तथा बिक्री वितरण तथा डुंगा वा लच्का द्वारा सवारी साधन तथा यात्री ओसार पसार गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ||