बृहत पोषण क्षमता अभिबृधि ७ दिने दोश्रो समुहको तालिम नगर प्रमुख श्री कल्पना कुमारी कटुवाल द्वारा मिति २०७९/०३/०५ गते उद्घाटन गरियो |