मिति २०७८/०३/१० गते बरहथवा नगरपालिकाको छैठौं नगर सभा सम्पन र आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो |