स्वास्थ्य जनशक्ति सेवा करारमा अहेव र अनमीको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!