नगरपालिका को नारा

कृषि क्रान्ति सहित सुन्दर,शान्त र सफा बरहथवाको परिकल्पना हामी सबैको चाहना