नगर भित्र बाटो-घाटोमा जथाभावी मोटर गाडी,ठेला गाडी,बेलगाडा,रिक्सा र सईकल नराखौं | जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता समयमै गराऊ | जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ | नगरपालिका लाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमा नै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ | धार्मिक स्थल र सडकको छेउमा जथाभावी मल-मुत्र नगरौं | नालाभित्र जथाभावी फोहर नफालौं , नगरलाई सधैँ सफा र स्वछ राखौँ | नगरपालिकाको विकास र निर्माणमा समुदायका सबै वर्ग महिला र पुरुष समान रुपमा सहभगी बनौं | नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ | घरनक्शा पास गरि ईजाजत पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । नगरपालिकाले निर्माण गरेको बाटो,नाला,पुल,चौतारा जस्ता ठाउँहरुमा फोहर नगरौं | जन आवश्यकताको कुरालाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको प्रमुख कर्तव्य हो | आफ्नो घर वरिपरि रहेको बाटो जग्गामा रुख रोपी वातावरण संरक्षण गरौँ | घर तथा समुदायलाई स्वच्छ र सफा पारी सभ्य नागरिकको परिचय देउ | नगरपालिकामा नो पार्किंग एरियामा सवारी साधन पार्क नगरौँ | आगो बाले पछि काम सकेर आगो निभाउने बानी बसालौं | बाल बिवाह बन्द गरौँ, छोरा सरह छोरिलाई पनि समान व्यवहार गरौँ | बरहथवा नगरपालिका क्षेत्रलाई खुला दिशा मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन सहयोग पुर्याऔँ ।

सूचना तथा समाचार

बरहथवा न.पा. वार्ड नं. - २ मा FREE WIFI सेवा संचालन मा रहेको सम्बन्धि जानकारी गराईन्छ !!

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका वडा न -२ मा सनिवार देखि फ्री वाइफाई सेवा संचालनमा आएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै हजरिया चौकमा वाइफाइ जडान गरिएको छ । बरहथवा नपा वडा न-२ का वडाअध्यक्ष यज्ञबहादुर खडकाले स्थानीय चुनावको समयमा वडाका जनताहरुलाई गरेको बाचा अनुसार फ्री मा वाइफाइको व्यवस

स्वयंसेवक पद का लागि अन्तरबार्ता सम्बन्धी सूचना ||

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति : २०७५/४/१० मा स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यलयमा दर्ता हुन आएको निवेदकहरुको  अन्तरबार्ता  तल उल्लेखित मिति, समय, र स्थानमा हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ |

मिति : २०७५/०६/११ गते

स्वयंसेवक पद का लागि दर्ता भएका निवेदन को नामवली प्रकाशन गरिएको वारे ||

उपरोत्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७५/०४/१० गते प्रकाशित स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना बमोजिम तपशिल बमोजिमको निवेदन दर्ता भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ |

थप जानकारी को लागि SUPPORTING DOCUMENT हेर्नु होस् |

न्यायिक समितिको सूचना !!

यस नगरपालिकाको सबै वडाहरु (१८ वटै) मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(२) विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने कार्य गर्न उत्त ऐनको दफा ४९(१०) बमोजिम प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने देहायको योग्यता एवं अनुभव भएका मेलमिलाप कर्ता आवश्यक परेको हुँदा उत्त सम्बन्ध

बजार तथा आन्तरिक आय ठेका सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक !!

उपरोक्त बिषयमा यस कार्यालयको मिति २०७५/३/१८ गतेको निर्णय अनुसार आ.व.२०७५/०७६ को लागि तपशिलमा उल्लेखित बजार, पोखरी तथा नदीहरुको शिलबन्दी बोलपत्र (टेन्डर) द्वारा ठेक्का लगाउनु पर्ने भएकोले इक्चुक इजाजत प्राप्त फर्म वा व्यत्तिहरुबाट तपशिलमा उल्लेखित कुराहरु खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन

Pages